นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

กรุณาลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานในหน้านี้ [ ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ]

เป็นชุมชนออนไลน์ของสมาชิกภาพซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของเอคโค่ได้เกือบทั้งหมด โดยเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อช่วยบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาให้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้การติดต่อของสมาชิกสะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรที่จัดไว้บริการ สมาชิกควรเข้ามาใช้งาน ECHOcommunity.org ให้มากที่สุด โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ และสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาที่กำลังทำงานในระดับสากลยังจะได้รับผลประโยชน์พิเศษอีกด้วย [ สมัครสมาชิก ]


โดย: Abram J. Bicksler, Ph.D., Director of ECHO Asia Impact Center

Creating a low cost seed dryer for use in local seed banks  0

This article is from ECHO Asia Note # 31.

Saving your own seeds can be a cost-effective way to access crop seed for future planting and to help maintain the planet’s plant biodiversity. Whether you plant your own saved seeds, give them away to friends and neighbors, or distribute them through your organization, the ability to effectively harvest, clean, prepare, dry, and store seeds is important to help maintain seed germination and viability. This note will focus on the importance of drying seeds to proper seed moisture content, and will provide details about two low-cost seed dryers that we have built and use at the ECHO Asia Impact Center Seed Bank.