สมาชิกทั่วไป

  • เข้าไปใช้บริการทรัพยากรทั้งหมด
  • ลงทะเบียนกิจกรรม
  • การติดต่อสื่อกสารระหว่างสมาชิก

0

ดอลล่าห์ต่อปี

ค่าธรรมเนียมสมาชิกบุคคลทั่วไป

  • ผลประโยชน์เบื้องต้นทั้งหมด
  • เมล็ดพันธุ์ทดลอง 5 ชุด
  • ศูนย์อาชีพ

25

ดอลล่าห์ต่อปี

สมาชิกทั่วไป (Basic) -- ฟรีสมาชิกภาพ และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของเอคโค่ในระบบออนไลน์ผ่านบัญชีอีมลล์ สมาชิกทั่วไปจะไม่ได้สิทธิ์รับชุดเมล็ดพันธุ์ทดลอง

ค่าธรรมเนียมชนิดสมาชิกบุคคลทั่วไป (Individual Premium) -- ค่าธรรมเนียมชนิดสมาชิกบุคคลทั่วไป – จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 25 ดอลล่าห์ต่อปี ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านศูนย์อาชีพ และยังจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทดลองฟรี 5 ชุด ต่อปี

นักพัฒนาที่เป็นสมาชิกของชุมชนเอคโค่ ณ ปัจจุบัน (Active Development Worker) -- จะได้รับสิทธิ์สมาชิกภาพฟรีพร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆ อย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ อีกทั้งจะได้รับเมล็ดพันธุ์ทดลองฟรีมากถึง 10 ชุดต่อปี คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับสมาชิกประเภทนี้คือต้องเป็นนักพัฒนาที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องขอสมัครได้ โดยต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากเอคโค่