8 vitu vilivyopatikana (Inaonyesha 1 - 8)
  1. Banana Musa sapientum Linn

  2. Mangosteen, Lemon drop Garcinia edulis

  3. Imbe; African Mangosteen Garcinia livingstonei

  4. Banana Musa acuminata

  5. Garcinia Garcinia gummi-gutta

  6. Peach Prunus persica var. persica

  7. Banana Musa X paradisiaca

  8. Cherry Tree Prunus avium

Unatafuta matokeo zaidi?

Jaribu Kutafuta Rasilimali Zote