8 vitu vilivyopatikana (Inaonyesha 1 - 8)
  1. Banana Musa sapientum Linn

  2. Oriental persimmon Diospyros kaki

  3. Persimmon, American Diospyros virginiana

  4. Black Sapote Diospyros digyna

    Black sapote is a tall, attractive, evergreen tree growing to 25 m in height. It bears round fruit up to 5 cm in diameter, containing custard like, dark, sweet flesh, which is consumed fresh.
  5. Banana Musa acuminata

  6. Peach Prunus persica var. persica

  7. Banana Musa X paradisiaca

  8. Cherry Tree Prunus avium

Unatafuta matokeo zaidi?

Jaribu Kutafuta Rasilimali Zote