2 vitu vilivyopatikana (Inaonyesha 1 - 2)
  1. Black Sugar Palm Arrenga pinnata

  2. Pineapple Ananas comosus

Unatafuta matokeo zaidi?

Jaribu Kutafuta Rasilimali Zote