October 14, 2019 12:00 - October 18, 2019 08:00
HRM Mission, Haiti
Presented By: Konferans Agrikol Sid
Register Here

Event Contact:

Billy Oram (konferans.agrikol@gmail.com)


Komite reskonsab Konferans Agrikol Sid te kapab pran yon lòt randevou pou konferans lan pou 14-18 Oktòb, 2019. Li te orijinèlman planifye pou mwa jen, men akòz sitiyasyon an nan ajitasyon sivil an Ayiti, li te dwe ranvwaye.

--

N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt. Nou espere ka pran lòt dat nan 2019 nan Misyon HRM nan La Baleine, Depatman Sid, Ayiti.

Konferans sa a va byen ekipe pou ankouraje diferan delege ak konferansye yo konekte ansanm epi pou yo aprann apati de siksè ak erè youn lòt. Va gen entèvenan ki kalifye pou prezante seyans nan maten yo, aprè sa, va gen atelye travay nan apremidi. Kèk nan sijè yo se:

  1. Transfòmasyon fwi
  2. Ensektisid natirèl
  3. Pyebwa fwi

Objektif nou nan konferans sa a se konekte tout patisipan yo pou yo ka brase lide ansanm e aprann youn nan men lòt. Nap envite nenpòt moun ki gen yon sijè oswa yon teknik li ta renmen pataje nan atelye apremidi yo pou l’ranpli pati ki an rapò ak sa a nan fòmile enskripsyon an.

 

Pou plis enfòmasyon oswa asistans, souple kontakte: konferans.agrikol@gmail.com