English (en) | Change Language

Sort: Relevance | Newest first | Oldest first


1 items found (Showing 1 - 1)
  1. 2012-01-20 An Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo...
     

Looking for more results?

Ask the community about *