English (en) | Change Language

Sort: Relevance | Newest first | Oldest first


2 items found (Showing 1 - 2)
  1. Key Resource 2007-01-20 Let’s Restore Our Land describes how church and community leaders came to realize that the soil that produces our food is becoming weak, and the forests that provide us with many resources are disappearing. They recognized that God has given us the responsibility to care for and protect these...  
  2. 2012-01-20 An Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo...
     

Looking for more results?

Ask the community about *